Природно-заповідний фонд Сумської області : атлас-довідник / уклад. Р. В. Бойченко, В. В. Вертель, О. Ю. Карлюкова та ін. Київ: ТОВ «Українська Картографічна Група», 2019. 96 с.

Довідкове видання «Природно-заповідний фонд Сумської області: Атлас-довідник»
подає у картографічній формі інформацію про території та об’єкти природно-заповідного фонду
області, ознайомлює з фізико-географічними особливостями краю.

Перейти до панелі інструментів