Програмне забезпечення еколого-натуралістичної роботи в закладах позашкільної освіти

Vertel V. V. Programs of ecological and naturalistic work implemented in the out-of-school education institutions. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (26 груд. 2023, м. Суми). Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2024. С. 92-94.

Перейти до панелі інструментів