Нормативно-правове забезпечення еколого-натуралістичної роботи в закладах позашкільної освіти Північно-Східної України (40-90 рр. XX ст.)

Недосконалість законодавчої бази України негативно відображається на багатьох аспектах її життєдіяльності. Не є винятком і нормативно-правове забезпечення освітянської галузі, в тому числі позашкільної, яка потребує постійного перегляду та вдосконалення. У статті розглянута нормативно-права база екологонатуралістичної роботи в закладах позашкільної освіти ПівнічноСхідної України (Сумська та Чернігівська області).

Перейти до панелі інструментів