Тварини і здоров’я людини

Олег ПАВЛЮЧЕНКО,

методист біологічного відділу

Сумського міського центру

еколого-натуралістичної

творчості учнівської молоді

Проблема здоров’я нації в наш час стала не тільки предметом наукових досліджень, а й першочерговим завданням держави. Погіршення соціально-побутових, екологічних, гігієнічних і психологічних умов життя в нашій країні впливає на стан організму людини, особливо дитячого: збільшується кількість хронічних захворювань у дітей і підлітків; зменшується кількість дітей із першою групою (високим рівнем фізичного здоров’я); збільшується кількість учнів, що мають відхилення у стані здоров’я на час закінчення школи.

За статистикою українських медиків, до 85% дітей шкільного віку мають погане здоров’я. За період навчання з 1-го по 9-й класи кількість здорових дітей зменшується в 4 рази, а кількість дітей із вадами зору зростає з 3 до 50%, кількість нервово-психічних порушень збільшується з 15 до 40%, а кількість порушень статури збільшується до 65%. За оцінкою фахівців, близько 75% хвороб дорослих є наслідком умов життя в дитячі та юнацькі роки. У вітчизняній педагогіці залишаються нез’ясованими багато питань, розв’язання яких повинно сприяти формуванню культури здоров’я учнів.

Урбанізована цивілізація з кожним роком потребує все більш тісних контактів з об’єктами живої природи. Анімалотерапія – складова природотерапії, це науково обґрунтований метод лікування захворювань людини за допомогою тварин, а також один із напрямків психотерапії. Позитивна дія вищезазначеного методу доведена багаторічними експериментами та визнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Більшість видів тварин завдяки своєму біополю та емоціям, які вони викликають у контактуючої з ними людини, сприяють більш швидкому одужанню від різних хвороб, позитивно впливають на її психоемоційний стан.

Найбільш яскраві враження, які неможливо порівняти з іншими, виникають у дитини при безпосередньому контактуванні з тваринами. Спостерігати за їхньою поведінкою, бачити реакцію на людське звертання до них, розширювати коло власних емоційних вражень, дивуватися своєрідності їх мислення, відчувати на собі відданість “братів наших менших” – все це природно та невимушено зможе збагатити світовідчуття вихованця. Ніякі іграшки, казки, фільми, спектаклі, телепередачі не здатні замінити дитині спілкування з живою природою. Саме через останнє вона отримує найяскравіші перші враження, навчається турботливості, чуйності у взаємостосунках з дорослими та однолітками. Крім того таке спілкування забезпечує дитині розширення її власного кругозору, задовольняє жагу пізнання, емоційні та естетичні потреби.

Прекрасну можливість системного спілкування вихованців з тваринами (представниками риб, земноводних, плазунів, птахів та ссавців) надають педагоги біологічного відділу Сумського міського ЦЕНТУМ. Колекція мешканців живого куточку налічує 40 видів акваріумних риб, 32 види екзотичних безхребетних та хребетних тварин. Вихованці відділу вчаться не лише спостерігати за декоративними тваринами, а й набувають практичних вмінь по їх утриманню та розведенню, стабілізують власні психоемоційні прояви. Так, спостереження за акваріумними рибами сприяють створенню атмосфери спокою, умиротворіння; нейтралізують агресію; покращують настрій та відновлюють душевну рівновагу; за земноводними та плазунами (незважаючи на відсутність у більшості людей проявів симпатії до них) – зміцненню нервової системи, зменшенню частоти епілептичних нападів, пришвидшують одужання від нейродерміту. Багато вихованців у підлітковому віці мають занижену самооцінку, підвищений стан тривожності; вирізняються емоційною нестійкістю. Як з’ясувалося, біоенергетика гризунів знижує рівень такої тривожності, підвищує самооцінку, гальмує агресивні прояви, а безпосередній тактильний контакт полегшує розслаблення дрібних м’язів, знімаючи нервову напругу та втому у дитини. Пришвидшені рухи декоративних гризунів (хом’яків, морських свинок, лабораторних щурів та мишей) порадують схожістю власного темпераменту холерика, підбадьорять флегматика, змусять посміхнутися меланхоліка. Беззахисність маленьких гризунів допомагає педагогу розвивати s характері учнів чуйність, уважність, обережність; прищеплювати їм почуття відповідальності; виховувати бережливе ставлення до тварин та життя в цілому.

На вирішення методичної проблеми закладу по формуванню здоров’язберігаючих компетентностей вихованців засобами позашкільної освіти зорієнтований розроблений у січ 2012 року педагогами біологічного відділу і реалізований протягом року проект «Тварини – здоров’я дитини». Мета проекту – розширення знань про тваринний світ, умови утримання і розведення тварин живого куточку, значення у житті людини, в т.ч. використання їх як об’єкт для покращення фізичного та психічного здоров’я, формування навичок здорового способу життя, розвиток спостережливості, пізнавальних та творчих здібностей, практичних умінь і навичок по догляду за декоративними тваринами; виховання відповідального ставлення до «братів наших менших». Над реалізацією проблеми працювали члени учнівського колективу їх батьки та педагоги відділу. Формами та методами реалізації проекту були: інформацій (тематичні заняття та виховні заходи; методі бесіди, розповіді, пояснення); наочні та практичні (спостереження, демонстрації, навчальної екскурсії; походи, польові практики, виконав конкурсних завдань); ігрові (спортивні змагання, рухові ігри, фізкультхвилинки на занятті тощо). Проект включав наступні етапи: 1) підготовчий (опрацювання педагогами психолого-педагогічної та методичної літератури; усвідомлення проблемної ситуації, постановка мети формулювання завдань; анкетування вихованців та батьків щодо визначення їх ставлення до домашніх тварин; контроль початкових знань та вмінь з заявленої проблеми); 2) практичний (формування цілісної системи знань про тваринний світ, умінь та навичок утримання та розведення тварин живого куточку, використання останніх для покращення особистого фізичного та психічного здоров’я; набуття учнями умінь екскурсійного супроводу з елементами анімалотерапії; виховання бережливого ставлення до оточуючого середовища та, зокрема, до представників тваринного світу); 3) підсумковий (подальше удосконалення та систематизація отриманих учнями умінь та навичок; повторне анкетування вихованців та батьків з вищезазначеної тематики; контроль підсумкових знань, вмінь та навичок з заявленої проблеми; підбиття підсумків роботи над проектом).

На підготовчому та підсумковому етапах проекту проводились анкетування вихованців та батьків з метою визначити ставлення до домашніх тварин, які показали позитивну динаміку змін у характері цих відносин. Педагогами відділу підготовлені та змонтовані матеріали динамічного стенду “Тварини і діти”, газети “Санбюлетень”. На засіданні методичного об’єднання оголошена і обговорена доповідь “Лікувальне значення природи”. Питання позитивного впливу представників тваринного світу на здоров’я дитини постійно обговорювались з учнями на відповідних за тематикою гурткових заняттях, при проведенні екскурсій по вивченню видового складу тварин м. Суми та його околиць (зокрема екскурсії, пов’язаної з дослідженням видового представництва птахів весняного лісу, навчальна та виховна мета якої передбачає не тільки встановлення різноманітності голосів птахів, а й досягнення позитивного впливу їх співу, інших проявів поведінки на емоційний стан дослідників, створення виховних ситуацій усвідомлення причетності та відповідальності за належне утримання окремих представників орнітофауни у куточку живої природи); враховувались при плануванні та проведенні виховних заходів (в т.ч. при проведенні години спілкування “Я і мій друг” з презентацією творчих учнівських робіт, що висвітлюють різноманітні аспекти контактування з домашніми улюбленцями). На допомогу керівникам творчих учнівських об’єднань, батькам вихованців, юним екскурсоводам розроблені рекомендації по використанню елементів аква- , гірудо- та дельфінотерапїї; орніто- та анімалотерапії. Впродовж терміну реалізації проекту працював консультаційний пункт для батьків та вихованців: з питань правильного вибору й оптимізації утримання домашніх тварин; пропагування позитивного впливу спілкування з тваринами на стан фізичного та психічного здоров’я людей.

Для формування творчих здібностей учнів при реалізації вищезазначеного проекту були проведені конкурси: малюнків “Ти у відповіді за тих, кого приручив”; літературних творів “Як добре, що ти у мене є!”; фотографій для виставки-фотоколажу “Зупинись, мить”. Вихованці виявили не тільки оперативність та компетентність у вирішенні поставлених на конкурсах завдань, а й своїми роботами підвели до думки необхідності гармонізації ставлення людини до “братів наших менших” як у людських оселях, так і в природі.

Перейти до панелі інструментів