Природоохоронний об’єкт місцевого значення як засіб формування екологічної свідомості та культури здоров’я

Природоохоронний об’єкт місцевого значення як засіб формування екологічної свідомості та культури здоров’я

Люльченко Марина Володимирівна, методист ІІ категорії Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

Природа вміє незначними

засобами досягти великих ефектів

Г. Гейне

Природа як джерело здоров’я, радості, краси, як вірний друг і неоціненне багатство вимагає від людини любові та поваги, турботи і бережливого ставлення. Сьогодні є очевидним той факт, що здоров’я підростаючого покоління безпосередньо залежить від стану навколишнього середовища, від вільного спілкування з природою. Переважна частина населення розуміє, що не потрібно порушувати екологічну рівновагу, щоб зберегти здоров’я людства. Екологи і науковці закликають сучасників берегти природні багатства, створювати заповідники, заказники, національні парки, організовують природоохоронні товариства.

У Сумському міському центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді дослідницько-практичною навчальною лабораторією для вивчення основ біологічних наук та екології став ботанічний сад місцевого значення «Юннатівський», створений з метою збереження унікальної колекції рідкісних і типових видів місцевої і світової флори, серед яких є рослини, що занесені до Червоної книги України.

Ботанічний сад – це нова ефективна форма взаємодії природи, педагога та дитини, засіб формування екологічної свідомості та культури здоров’я підростаючого покоління.

Людина, спілкуючись з природою, духовно збагачується, оскільки краса довкілля є могутнім фактором розвитку особистості. У різний час на це вказували як великі педагоги      (К. Д. Ушинський, Є.М. Водовозова, Є.І. Тихєєва), так і сучасні науковці. В.О. Сухомлинський, визначаючи роль природи, писав: «Думається, що школа майбутнього має якомога більше використовувати для гармонійного розвитку людини все, що дає природа і що може зробити людина для того, щоб природа слугувала їй. Уже тільки через це ми повинні берегти і примножувати її багатства» [3].

На думку дослідників М.М. Кондратьєва, З.П. Плохій ґрунтовне ознайомлення з природою рідного краю налаштовує на гуманне ставлення до біологічного різноманіття. Систематичні та цілеспрямовані спостереження за явищами, які відбуваються в довкіллі, допомагають планомірно формувати у свідомості вихованців основи екологічного світогляду. Практична, дослідницька робота, прогулянки по ботанічному саду стають для вихованців школою любові й бережливого ставлення до всього живого, викликають позитивні естетичні переживання, формують уявлення про тварин та рослини як про живі природні об’єкти. Cпілкування із представниками флори і фауни стимулює інтерес вихованців до вивчення і пізнання природних явищ та сприяє встановленню причинно-наслідкових зв’язків. Слід зазначити, що у стосунках зі світом природи розвивається допитливість, глибокий інтерес до оточуючого світу і нових знань, окремих фактів, бажання пізнати взаємозв’язки явищ довкілля. Взаємовплив природи і підростаючого покоління формує гармонійно розвинену особистість вихованця з валеологічною свідомістю, дбайливим ставленням до власного здоров’я.

Ботанічний сад здатний впливати на людину різнобічно: фізично, емоційно та духовно, приносячи радість, мир, баланс і цілісність, підтримуючи стан здоров’я його відвідувача. Комплекс заходів по догляду за колекцією рослин сприяє формуванню у вихованців добросовісного ставлення до праці як до вищої цінності людини і суспільства, становленню їх активної життєвої позиції, розвиває потребу в творчій праці, формує якості дбайливого господаря, який володіє відповідними вміннями та навичками, професійною майстерністю на основі сучасних знань про ринкову економіку, може самостійно віднайти застосування власним здібностям у системі виробництва, науки і освіти.

Ботанічний сад надає можливість залучати учнівську молодь до суспільно корисної праці по благоустрою й обладнанню його території. Протягом року вихованці активно допомагають прибирати ділянки саду, поливають клумби, висаджують дерева і квіти та доглядають за ними, збирають насіння тощо. Рослини обмінного фонду стають окрасою шкільних квітників, дитячих майданчиків, скверів, вулиць та дворів міста.

На території ботанічного саду «Юннатівський» Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді влаштований «зелений клас», де проводяться заняття гуртків. Результати наукових досліджень показали, що успішність дітей і швидкість їхнього мислення можуть бути збільшені в кілька разів у тому випадку, якщо навчання проводиться на свіжому повітрі. У той же час розвиток соціальних навичок у ході ігор і спілкування з друзями та однолітками в природних умовах, на думку більшості психологів, є гарантією того, що учні, у тому числі діти з обмеженими можливостями, виростуть повноцінними особистостями.

Для навчання вихованців в природних умовах ботанічного саду застосовуються  наступні форми та методи: спостереження за сезонними змінами у природі, проведення різноманітних досліджень, екскурсій, польових практик, робота на екологічних стежках та по озелененню території. Останні сприяють розкриттю таємниць навколишнього світу, допомагають зрозуміти оздоровчу цінність природи у поновленні фізичних та духовних сил.

У пізнанні природи рідного краю, її регіональних видів важливе значення має екологічна стежка ботанічного саду «Юннатівський». Вона активізує інтерес до вивчення явищ природи, розширює сферу емоційних вражень, розвиває гуманне ставлення до природи, почуття обов’язку за збереження її багатств, патріотичні почуття на основі уявлень про красу рідного краю, а також формує такі моральні якості як доброта, чуйність, повага до всього живого. Екологічна стежка є одним із ефективних засобів спілкування з природою, який дає поштовх для розвитку особистості: спілкування переростає в допитливість, зацікавленість, потребу досліджень та відкриттів [2].

Протяжність маршруту екологічної стежки ботанічного саду «Юннатівський» становить 0,38 км і включає дев’ять зупинок: «Рокарій», «Алея первоцвітів», «Дендрологічний відділ», «Тваринницька ферма», «Сад лікарських рослин», «Птахи – наші друзі», «Рослини – символи України», «Екзотичні рослини», «Розарій». Стежка призначена для відвідання учнями навчально-виховних закладів, студентами вищих навчальних закладів, педагогами, мешканцями та гостями міста і області. Екскурсанти, які проходять маршрутом, не лише розширюють свої природничо-наукові знання, а й починають глибше розуміти стосунки людини з навколишнім середовищем, навчаються прогнозувати екологічні наслідки діяльності людини і дбати про власне здоров’я.

На території ботанічного саду «Юннатівський» проводяться пленери як інноваційна форма занять естетичного напрямку. Практична творча робота на свіжому повітрі надає можливість вихованцям насолоджуватися краєвидами, сприяє розвитку спостережливості, дозволяє вдосконалювати техніку малювання пейзажів в природних умовах. Побачений природний сюжет, що торкнувся душі, втілюється в майбутню творчу композицію. Юні художники спостерігають і вивчають природу, відкривають і пізнають її закони, гармонію форм, світла, кольору, тону, простору, основи повітряної та лінійної перспектив. Найкращий час для роботи над етюдами і замальовками на пленері – ранкові години (з 9.00 до 13.00), коли тіні, напрямок сонячного світла повільно змінюється. Робота на відкритому повітрі, замальовки квітів, дерев, чагарників, спілкування з живими істотами під час творчого процесу – все це не тільки духовно розвиває особистість, але й сприяє розвитку навичок здорового способу життя.

Ботанічний сад «Юннатівський» – це спеціально організована зелена зона міста, особливий ландшафт, місце для відновлення сил, де спокійно й тихо та ніщо не заважає милуватися пейзажами, віддаватися філософським роздумам і душею єднатися з природою. Рослини та інші елементи дизайну ботанічного саду пробуджують всі п’ять почуттів, які надають людині можливість поглянути на світ по-новому.

Важливою складовою ботанічного саду Центру є навчально-дослідна земельна ділянка – зібрання генофонду цінних декоративних рослин, які складають базу для вивчення основ сільськогосподарського виробництва, поглиблення знань з ботаніки, селекції, генетики, екології, раціонального природокористування. Суспільно корисна праця на НДЗД сприяє професійному самовизначенню вихованців та вмілому господарюванню на землі.

Квітково-декоративний відділ ботанічного саду створює природне середовище, сприятливе для здоров’я і життя людини. На площі 1200 м2 росте 260 сортів 160 видів квітково-декоративних рослин відкритого ґрунту. Серед них зустрічаються червонокнижні види: підсніжник білосніжний, півонія тонколиста, цибуля ведмежа, шафран сітчастий, горицвіт весняний, брандушка різнобарвна, сон широколистий. Специфікою роботи з вихованцями на базі відділу є створення дизайну квітників, проектування клумб, поповнення обмінного фонду рослин, насіннєвого фонду «Мальва» та популяризація знань про лікарські рослини.

Об`єктом навчально-пізнавальної роботи земельної ділянки Центру є дендрологічний відділ, фонд якого складають місцеві та екзотичні деревно-чагарникові рослини. Особливу цінність мають дерева і чагарники з цілющими властивостями: глід, горобина, жимолость, калина, обліпиха, ірга.

Ботанічний сад місцевого значення «Юннатівський» – об’єкт природно-заповідного фонду – другий у такій категорії в місті Суми (після ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка). Його значна колекція викликає постійний інтерес в учнівської молоді та педагогів. Невелика за площею територія позитивно впливає на мікроклімат району (завдяки властивостям рослин, які тут ростуть), приносить користь здоров’ю та естетичну насолоду жителям міста. Використовуючи базу ботанічного саду, педагоги та вихованці ЦЕНТУМ щороку проводять понад 200 тематичних екскурсій для вчителів та учнів шкіл, студентів вищих навчальних закладів, вихованців позашкільних закладів, дитячих садків. Екскурсантам пропонуються оглядові та навчально-тематичні екскурсії по ботанічному саду «Юннатівський».

Оглядова екскурсія знайомить з історією створення ботанічного саду, його структурою, різноманітним ландшафтним дизайном.

Навчально-тематичні екскурсії для студентів і учнів загальноосвітніх навчальних закладів проводяться за темами: «Квітниково-декоративний дизайн», «Троянда – цариця квітів», «Рослини – символи України», «Хвойні рослини дендрарію», «Рослини закритого ґрунту», «Рослини відкритого ґрунту», «Лікарські, кормові та овочеві культури».

Охорона незвичайних куточків міста Суми – унікальних в природному відношенні територій та об’єктів, що знаходяться під охороною держави, – головне завдання майбутніх поколінь. А велика дружна родина вихованців, батьків та педагогів ЦЕНТУМ докладе максимум зусиль для того, щоб ботанічний сад «Юннатівський» став щасливою країною, де живуть любов, краса та здоров’я.

Список літератури

  1. Добровольський В.В. Екологічні знання: Навчальний посібник. – К.: Професіонал, 2005, – 304 с.
  2. Захлебный А.Н. На экологической тропе. (Опыт экологического воспитания). М.: Знание, 1986, – 80 с.
  3. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. – К.: Радянська школа, 1981.
Перейти до панелі інструментів