Модель формування природничо‐наукової компетентності вихованців закладу позашкільної освіти еколого‐натуралістичного напряму засобами дослідницької діяльності

У статті розглянуто модель формування природничо‐наукової
компетентності вихованців старшого шкільного віку закладу позашкільної освіти
еколого‐натуралістичного напряму засобами дослідницької діяльності.
Досліджено стан проблеми формування зазначеної компетентності в педаго‐
гічній теорії і практиці; уточнено сутність її поняття, визначено компоненти,
критерії, показники її сформованості. Розроблено й теоретично обґрунтовано
методичну модель формування природничо‐наукової компетентності, а також
обґрунтовано роль дослідницької діяльності в її формуванні.

Перейти до панелі інструментів